Facebook Pixel

Płatność i zwrot

Płatność

Zakup towaru jest możliwy tylko przy 100% przedpłacie (ilość towaru i dostawa).

Płatności dokonuje się w wygodny dla Ciebie sposób: MasterCard, Maestro, Visa, Yandex.Money, WebMoney.

Zwrot i wymiana

Sprzedawca (producent) jest zobowiązany do zapewnienia wymiany lub zwrotu towaru niespożywczego dobrej jakości, jeżeli nie był używany, jego stanu rynkowego, właściwości konsumenckich, plomb, etykiet, a także dokumentu potwierdzające fakt zakupu towaru, zostały zachowane w ciągu czternastu dni kalendarzowych, jeżeli dłuższy okres nie jest określony umową, od daty zakupu towaru.

Jeżeli dokument potwierdzający fakt zakupu towaru zaginął lub z jakiegoś powodu nie został wystawiony konsumentowi, to wymiany lub zwrotu towaru należy dokonać, jeżeli konsument udowodni fakt zakupu od tego sprzedawcy (producenta) .

Sprzedawca (producent) jest zobowiązany do zapewnienia wymiany lub zwrotu sprzedanych towarów z upływającym terminem przydatności do spożycia, które nie spełniają wymagań określonych przepisami technicznymi, dokumentami normalizacyjnymi, w tym wydanymi z naruszeniem praw własności intelektualnej, niezależnie od jego użycie, zachowanie prezentacji, właściwości konsumenckich, plomby, etykiety w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od daty zakupu towaru ze zwrotem konsumentowi kwoty pieniędzy za zakupiony towar.

W przypadku wymiany wadliwego produktu na produkt tej samej marki (model, artykuł), cena nie jest przeliczana.

Przy rozwiązaniu umowy rozliczenia z konsumentem są dokonywane na podstawie ceny towaru w momencie zakupu.

W przypadku wymiany wadliwego produktu na produkt innej marki (model, artykuł), jeśli cena produktu podlegającego wymianie jest niższa od ceny produktu dostarczonego w zamian, konsument musi zapłacić różnicę w cenach . W przypadku odmowy uiszczenia dopłaty przez konsumenta, strony rozwiązują umowę, a konsumentowi zwracana jest kwota pieniędzy za zakupiony towar. W przypadku, gdy cena produktu podlegającego wymianie jest wyższa niż cena produktu dostarczonego w zamian, różnica w cenie jest zwracana konsumentowi. W tych obliczeniach, w przypadku wzrostu ceny wymienianego towaru, stosuje się jego cenę z chwili zgłoszenia reklamacji, w przypadku spadku ceny - z chwili zakupu.

Forma płatności za zakupiony towar jest określona w umowie między konsumentem a sprzedawcą (producentem) w sposób określony przez prawo.