Facebook Pixel

Polityka prywatności

Wszystkie informacje przekazane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu obsługi sklepu internetowego (przesyłanie Kupującemu wiadomości o realizacji zamówienia, przesyłanie komunikatów reklamowych itp.).

Akceptując Umowę lub rejestrując się w serwisie (wypełniając formularz rejestracyjny), Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie (w tym przekazywanie) jego danych osobowych w zarejestrowanej bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” w następującym celu: dane, które staną się znane Sprzedającemu, będą wykorzystywane do celów handlowych, w tym do przetwarzania zamówień na zakup towarów, uzyskiwania informacji o zamówieniu, wysyłania reklam i oferty specjalne, informacje za pomocą środków telekomunikacyjnych (e-mail, komunikacja mobilna) o promocjach, loteriach lub wszelkie inne informacje dotyczące działalności sklepu.

W celach przewidzianych w niniejszym punkcie, Sprzedający ma prawo do przesyłania listów, wiadomości i materiałów na adres pocztowy i e-mail Kupującego, a także wysyłania wiadomości sms i wykonywania połączeń na numer telefonu wskazany w formularz zgłoszeniowy.

Kupujący daje Sprzedającemu prawo do przetwarzania jego danych osobowych, w tym: do umieszczenia danych osobowych w bazie Kupującego (bez dodatkowego informowania o tym Uczestnika), dożywotniego przechowywania danych, ich gromadzenia, aktualizacji, zmiany (jako niezbędne). Kupujący zobowiązuje się zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniać ani nie przekazywać danych osobom trzecim (z wyjątkiem przekazywania danych podmiotom powiązanym, partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Sprzedawcę do bezpośredniego przetwarzania danych przetwarzanie we wskazanych celach, a także na obowiązkowe żądanie właściwego organu państwowego).

W przypadku braku chęci otrzymywania newslettera, Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez napisanie oświadczenia o odmowie otrzymywania materiałów reklamowych poprzez przesłanie go na adres e-mail.

W przypadku konieczności usunięcia konta Kupujący ma prawo i możliwość samodzielnego usunięcia konta w osobistym biuro klienta. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedającego w celu ustnego lub pisemnego usunięcia konta.